TEHNIČNE LASTNOSTI PVC POLIC

- ne spreminjajo oblike ; test mehčanja po ISO 306B : 80°C: rezultat je uporabnost do 60°C

- obraba in odpornost na praske ; izpeljan rezalni test po ISO 2409 z trakom 4N/cm: rezultat 0 ( 0: najboljše - 5: najslabše)

- obstojnost na svetlobi ; UV-odpornost je odvisna od količine in kakovosti bele barve in stabilizatorja
  test : izpostavljeno 183 ur pod Xenon UV lučjo in umetno  vidno svetlobo pri 45°C  in relativni vlažnosti 60% , po predpisih NBN G62-002-0 (=ISO105-B02). Retultat 7 (1: popolna obledelost, 8: ni spremembe barve)

- odpornost na vlago : PVC materiali in folije ne absorbirajo vode in so vodoodporni
  test vodoodpornosti po ASTM C-1338-00  pri Centexbel. Čas trajanja testa je bil 28 dni in je dal pozitiven rezultat.

- primerno za trajno uporabo do +60°C ; kot notranja okenska polica v normalnih okoliščinah uporabe

- čisti se z običajnimi čistili ; ne uporabljati agresivna čistila (klor, aceton, alkohol.), samo voda in nevtralna bazična čistila (pH 6-9, brez kislin) , mila... Čisti se zelo hitro, zaradi nevpijajočega materiala

- težko vnetljivo ; reakcija na test z ognjem narejen na PVC materialu :
    * Francoski standard ; NFP92-501 (1975) - klasa M1 (M0: negorljiv - M5: visoko gorljiv - vnetljiv)
    Material ne more doseči klase M0, ker ima kalorično vrednost cca.20MJ/kg. Za klaso M0 je max. 2,5MJ/kg.

    * Britanski standard : BS476 ods.7 (1997) - klasa 1; najboljša klasa (skala: klasa 1-2-3-4)

    * Ameriški standard : ASTM E84-98 - klasa A (ali 1): najboljša klasa (skala: klasa 1-2-3-neklasificiran)

    * Kanadski standard : CAN/ULC-S102: širjenje plamena ; index 30

- reciklažen material : trdi PVC je 100% reciklažen.

- izolativen material, zaradi votlih prekatov
   koeficient toplotne prevodnosti : 0,16 W/m°K izmerjeno po NBN B62-201

- lahko se reže z vsemi orodji in stroji za razrez lesa, ročne žage, vbodne žage ....

Informacije: Damjan tel.:01 512 1292, fax 01 5121176  email: okras@siol.com

zapri okno